ΕΛΛΑΔΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απλοποιείται η έκδοση ΑΦΜ για πολυκατοικίες

Aπλές διαδικασίες για την απόκτηση ΑΦΜ από πολυκατοικίες καθιερώνει η ΑΑΔΕ, προκειμένου να βάλει τέλος στις αντιπαραθέσεις που συχνά παρατηρούνται μεταξύ των ιδιοκτητών διαμερισμάτων και του διαχειριστή.

Aπλές διαδικασίες για την απόκτηση ΑΦΜ από πολυκατοικίες καθιερώνει η ΑΑΔΕ, προκειμένου να βάλει τέλος στις αντιπαραθέσεις που συχνά παρατηρούνται μεταξύ των ιδιοκτητών διαμερισμάτων και του διαχειριστή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β΄ 6180/23-12-2021), προβλέπονται τα εξής:

Η άτυπη ένωση συνιδιοκτητών κτιρίου υποβάλλει:

• Σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας ή κανονισμό του κτιρίου.

• Πρακτικό γενικής συνέλευσης της εκλογής του διαχειριστή, όταν η αίτηση για την απόδοση ΑΦΜ υποβάλλεται από αυτόν, ή αν δεν υπάρχει διαχειριστής, πρακτικό γενικής συνέλευσης με το οποίο ορίζεται απλώς το πρόσωπο που θα υποβάλει την αίτηση για λογαριασμό της άτυπης ένωσης και θα προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την απόδοση ΑΦΜ, υπογεγραμμένο σε κάθε περίπτωση από την απαιτούμενη πλειοψηφία. Το εντεταλμένο πρόσωπο θα υποβάλει το έντυπο Δ211, πρόκειται για ένωση προσώπων συνιδιοκτητών που δεν αποκτά εισόδημα.

Σύμφωνα με τη νέα διαδικασία απόδοσης ΑΦΜ στις διαχειρίσεις πολυκατοικιών:

1. Δεν προβλέπεται προθεσμία απόκτησής του, μετά την οποία επιβάλλεται πρόστιμο εκπροθέσμου.

2. Δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη κανονισμού, αρκεί να υπάρχει συμβολαιογραφική πράξη σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας στο κτίριο.

3. Οπου υπάρχει σύσταση οροφοκτησίας και κανονισμός δεν απαιτείται παμψηφία για την ανωτέρω διαδικασία, αλλά αρκεί η πλειοψηφία που ορίζει ο κανονισμός του κάθε κτιρίου για την ύπαρξη απαρτίας και έγκυρης απόφασης.

4. Δεν είναι απαραίτητο να έχει εκλεγεί διαχειριστής, αρκεί και ο ορισμός του προσώπου, συνιδιοκτήτη ή και μη (που θα υποβάλει τη σχετική αίτηση μαζί με τα παραπάνω δύο δικαιολογητικά).

5. Η έκδοση ΑΦΜ διαχείρισης αποτελεί προϋπόθεση για την ένταξη πολυκατοικιών στο επιδοτούμενο πρόγραμμα αναβάθμισης κατοικιών «Εξοικονομώ». Περαιτέρω, σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ), αποτελεί σημαντικότατη διευκόλυνση για τους διαχειριστές το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού της πολυκατοικίας, που θα χρησιμοποιείται για την κατάθεση του αποθεματικού, την είσπραξη κοινοχρήστων και την πληρωμή δαπανών της πολυκατοικίας κ.λπ.

Η ΠΟΜΙΔΑ ζητεί να προστεθεί στη ρύθμιση αυτή η δυνατότητα έκδοσης ΑΦΜ όχι μόνον από την πλειοψηφία των συνιδιοκτητών πολυκατοικιών με σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας, αλλά και από την απόλυτη πλειοψηφία των συνιδιοκτητών πολυώροφων κτιρίων χωρίς σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας, και με απλή συνιδιοκτησία, δεδομένου ότι η εκλογή διαχειριστή με παμψηφία είναι πρακτικά δυσχερέστατη.

Επίσης, η ομοσπονδία θεωρεί απόλυτα αναγκαία την άμεση αντικατάσταση «του απόλυτα αποτυχημένου “μοντέλου” της δήλωσης των εισοδημάτων από εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων (π.χ. διαμέρισμα θυρωρού, επιγραφές κ.λπ.) από κάθε συνιδιοκτήτη ξεχωριστά και την επαναφορά της αυτοτελούς φορολόγησής τους στο όνομα και το ΑΦΜ της διαχείρισης με συντελεστή 20%, το οποίο εξασφαλίζει διαφάνεια, απλούστευση, αλλά και διασφάλιση των εσόδων του Δημοσίου».

What's your reaction?