ΑΡΓΟΛΙΔΑΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Απόλυτα επιτυχημένη η χρονιά του 2021 για την ΔΕΥΑΝ .

💧 Το τεχνικό πρόγραμμα όσον αφορά τα έργα από ίδιους πόρους εκτελέστηκε σε ποσοστό 87.4% καταδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας μας.

https://bit.ly/3sdFQWu

What's your reaction?