ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ.TVΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Από την Αιγιάλεια στην Ιταλία: Διήμερη επίσκεψη μελέτης στην Πούλια

Στο πλαίσιο του έργου «Food Art Movement Energy – the Road to Country Experience» με ακρωνύμιο «FAME ROAD», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και από εθνικούς πόρους των κρατών που συμμετέχουν, ο Δήμος Αιγιαλείας διοργάνωσε μία διασυνοριακή επίσκεψη μελέτης, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Ιταλία και συγκεκριμένα στους 2 Δήμους της περιοχή της Απουλίας: στο Δήμο Gravina di Puglia και στο Δήμο Grottaglie.

Συμμετέχοντες, ήταν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Αιγιάλειας και σχετίζονται με τους 4 πυλώνες (τομείς αναφοράς) του έργου F.A.M.E. ROAD:

– Food – Τοπικά Προϊόντα Αγροδιατροφικού Τομέα
– Art – Τέχνη και Πολιτισμός
– Movement – Βιώσιμη Κινητικότητα
– Energy – Πράσινη Ενέργεια

Σκοπός της επίσκεψης ήταν η αλληλεπίδραση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Αιγιαλείας με επιχειρήσεις της Απουλίας προκειμένου να δημιουργηθούν ευκαιρίες συνεργασίας διεθνούς διάστασης. Συνολικά συμμετείχαν 10 επιχειρήσεις και εκπρόσωποι του Δήμου Αιγιάλειας.

Oι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν γνώσεις μεταξύ των τεχνών, των χειροτεχνιών και της κουλτούρας κάθε περιοχής και να διευρύνουν το δίκτυο συνεργασιών τους.

Το έργο F.A.M.E. ROAD εστιάζει στη διατήρηση και ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας με βάση τους τέσσερις πυλώνες F.A.M.E. (Food, Art, Movement, Energy) δηλαδή Τοπικά Προϊόντα Aγροδιατροφικού Tομέα, Τέχνη-Πολιτισμός, Βιώσιμη Κινητικότητα και Πράσινη Ενέργεια.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο στο https://fameroad.eu/