ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Αυτοκινητόδρομος Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα: Ολιγόλεπτος αποκλεισμός κυκλοφορίας από τον κόμβο Τεγέας έως τα διόδια Νεστάνης

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου [Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και κλάδο Λεύκτρο – Σπάρτη].

Ο ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ αποφασίζει

1. Την 20-04-2022, θα πραγματοποιηθεί ολιγόλεπτος ολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας, στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα από τον κόμβο Τεγέας (χ.θ. 160,500) έως τα διόδια Νεστάνης (χ.θ. 146, 700) συμπεριλαμβανομένων των κόμβων Τρίπολης Νότια, Τεγέας, Τρίπολης Βόρεια, και Νεστάνης, στην κατεύθυνση προς Αθήνα. Το υπερμέγεθες όχημα, κατά τη διάρκεια της ολιγόλεπτης διακοπής της κυκλοφορίας θα εισέλθει στον κλάδο κατεύθυνσης προς Αθήνα στα διόδια Νεστάνης, θα κινηθεί αντίθετα (προς Καλαμάτα) και θα εξέλθει στον κόμβος Τεγέας από τον κλάδο εισόδου προς Αθήνα.
– Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν την ανωτέρω ημέρα και από την 04:00 ώρα έως την 06:30 ώρα πρωινή.

2. Η κοινοπραξία κατασκευής «ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.», υποχρεούται για την τοποθέτηση και συντήρηση της απαιτούμενης οδικής σήμανσης, καθώς επίσης να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα που απαιτούνται για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων, σύμφωνα με το
άρθρο 9 του Ν. 2696/99 (Κ.Ο.Κ.) , ως ισχύει.

– Επίσης με μέριμνα του ΜΟΡΕΑ Α.Ε. να προηγηθεί έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών για τις πραγματοποιούμενες ρυθμίσεις με τον προσφορότερο τρόπο από τα Μ.Μ.Ε., το διαδίκτυο, εισπράκτορες διοδίων καθώς επίσης και με τοποθέτηση V.M.S. (ή εναλλακτικά με οχήματα περιπολίας της ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.
σε κατάλληλη απόσταση πριν από τις θέσεις αποκλεισμού (ανάλογη με τις συνθήκες) ώστε να παρέχεται συνεχής πληροφόρηση για τις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίες ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων.

3. Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 (Φ.Ε.Κ. τ. Α΄- 57 /23-3-1999) ως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

4. Η παρούσα να δημοσιευθεί στις Τοπικές εφημερίδες, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 109 του Κ.Ο.Κ. και να ανακοινωθεί από τα τοπικά Ραδιοτηλεοπτικά Μέσα και να αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3861/2010 (Φ.Ε.Κ. τ. Α΄- 112 /13-7-2010).

Ο ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

What's your reaction?