ΑΡΚΑΔΙΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Ημερίδα της ΕΕΤΑΑ με τους Δήμους της Περιφέρειας Πελοποννήσου στη Βυτίνα,

Ημερίδα της ΕΕΤΑΑ με τους Δήμους της Περιφέρειας Πελοποννήσου στη Βυτίνα, με στόχο την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση και προετοιμασία των Ο.Τ.Α, για την αποτελεσματική αξιοποίηση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της περιόδου 2021-2027 και τις ευκαιρίες που ανοίγονται για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

What's your reaction?