ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙΕΛΛΑΔΑΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. είναι ένα Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ)

H ANAKEM βραβεύτηκε για τη συμβολή της στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στα Greek Green Awards 2019, κατά την 3η Διεθνή Έκθεση Verde Tec.Υπό την αιγίδα της ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. λειτουργούν συνολικά εκατόν είκοσι έξι (126) μονάδες ανακύκλωσης στους νομούς: Αττικής (10), Θεσσαλονίκης (15), Σερρών (4), Ημαθίας (1), Πέλλας (3), Πιερίας (1), Χαλκιδικής (11), Έβρου (3), Ξάνθης (1),  Δράμας (3), Καβάλας (3 εκ των οποίων 1 στη Θάσο),  Ροδόπης (1), Κοζάνης (3), Φλώρινας (1), Καστοριάς (1), Γρεβενών (1), Ιωαννίνων (1), Πρεβέζης (1), Θεσπρωτίας (2), Αχαΐας (2), Αιτωλοακαρνανίας (9), Ηλείας (1), Λαρίσης (5), Μαγνησίας (1), Εύβοιας (2), Φωκίδας (2), Ευρυτανίας (2), Λέσβου (4 εκ των οποίων 1 στη Λήμνο), Χίου (1), Κυκλάδων (11) [Σύρος 3, Αμοργός 1, Θήρα 2, Σίκινος 1, Πάρος 1, Τήνος 1, Κέα 1, Κύθνος 1], Ηρακλείου (2), Χανίων (3), Ρεθύμνου (3), Λασιθίου (3), Κέρκυρας (3), Κεφαλληνίας (2), Ζακύνθου (1), Αργολίδος (2), Λακωνίας (1).
Συνεργάζεται με φορείς και αναδόχους περισσότερων των 6000 δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων, αριθμός που αυξάνεται σημαντικά κάθε χρόνο.
Η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. έχει πιστοποιηθεί και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001 και Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ΙSO 14001.

Είμαι πολίτης και θέλω να μάθω

Είμαι πολίτης και θέλω να αναφέρω παράνομη απόθεση μπαζών. Τι πρέπει να κάνω;
Έχουν εντοπιστεί στην περιοχή μου χώροι ανεξέλεγκτης απόρριψης ΑΕΚΚ. Ποιος έχει την αρμοδιότητα για τον καθαρισμό των χώρων και την προστασία τους;
Είμαι ιδιώτης και κάνω ανακαίνιση ή ένα μικρό οικοδομικό έργο. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;
Ποιες υπηρεσίες θα χρειαστεί να πληρώσω για τη διαχείριση των μπαζών από κατασκευή ή κατεδάφιση;
Είναι ακριβή η διαχείριση των ΑΕΚΚ;
Από πού προκύπτει η υποχρέωση μου να διαχειριστώ εναλλακτικά, δηλαδή να παραδώσω για ανακύκλωση, τα μπάζα που παράγω;
Ποιες είναι οι επιπτώσεις από την ανεξέλεγκτη απόθεση μπαζών;

Είμαι υπόχρεος διαχειριστής και θέλω να μάθω

Τι πρέπει να κάνω σε ένα έργο κατασκευής ή κατεδάφισης;
Όταν συνάψω μια σύμβαση με το ΣΣΕΔ πότε πληρώνω για τη διαχείριση των ΑΕΚΚ;
Πώς υπολογίζεται η εγγυητική επιστολή για τη διαχείριση των ΑΕΚΚ και πότε επιστρέφεται;
Είμαι ανάδοχος δημόσιου έργου. Πρέπει να καταθέσω εγγυητική επιστολή;
Πώς υπολογίζω τις ποσότητες ΑΕΚΚ στο ΣΔΑ;
Μπορεί το ΣΣΕΔ να βοηθήσει στον υπολογισμό του ΣΔΑ;
Έχω αναλάβει δημόσιο έργο σε ένα Νομό. Μπορώ να μεταφέρω τα ΑΕΚΚ σε μονάδα που βρίσκεται σε άλλο Νομό;
Πώς μπορώ να μειώσω το κόστος διαχείρισης ΑΕΚΚ;
Μπορώ να διαχειριστώ τα ΑΕΚΚ τοπικά, στο έργο και να χρησιμοποιήσω τα δευτερογενή υλικά;
Το ξέσμα ασφάλτου αποτελεί απόβλητο ή μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί άμεσα από το φορέα του έργου;
Με ποια κριτήρια επιλέγω εταιρεία συλλογής μεταφοράς;
Ποιες είναι οι συνέπειες εάν δεν συνεργαστώ με ΣΣΕΔ ή εάν δεν διαχειριστώ όλα τα απόβλητα σύμφωνα με τη νομοθεσία;

Εργάζομαι σε δημόσια υπηρεσία και θέλω να μάθω

Έχουν εντοπιστεί εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μου, χώροι ανεξέλεγκτης απόρριψης ΑΕΚΚ. Ποιος έχει την αρμοδιότητα για τον καθαρισμό των χώρων και την προστασία τους;
Έχω καλέσει ανάδοχο για υπογραφή σύμβασης εκτέλεσης έργου του φορέα μου. Πότε πρέπει να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη διαχείριση των ΑΕΚΚ και ποια είναι αυτά;
Τι συμβαίνει όταν υπάρχει σοβαρή απόκλιση των ποσοτήτων ΑΕΚΚ μεταξύ του ΣΔΑ και της τελικής βεβαίωσης παραλαβής ΑΕΚΚ;
Η υπηρεσία μου πότε ζητά την προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης και πότε Σύμβασης με ΣΣΕΔ για τη διαχείριση των ΑΕΚΚ;
Μπορεί η υπηρεσία μου να συμπεριλάβει το κόστος για τη διαχείριση των ΑΕΚΚ στον προϋπολογισμό του έργου;
Ο φορέας μου εκτελεί έργο αυτεπιστασίας. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μας;

What's your reaction?