ΤΟΠΙΚΑ ΜΜΕΑΘΛΗΤΙΚΑ

Καμπύλης: Στηρίζουμε έμπρακτα τον αθλητισμό και παράλληλα ικανοποιούμε τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας

Υπεγράφη η σύμβαση του έργου «Κατασκευή σκυροδετημένης βάσης στο γήπεδο Μελιγούς».Είναι ένα έργο προϋπολογισμού 32.854,21€.

Η προθεσμία περαίωσής του είναι ενενήντα ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης.

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.Σκοπός του ανωτέρω έργου είναι η διαμόρφωση τμήματος του περιβάλλοντα χώρου του γηπέδου της Μελιγούς με την κατασκευή βάσης από οπλισμένο σκυρόδεμα για την τοποθέτηση μεταλλικής λυόμενης κερκίδας.

Η βάση θα κατασκευαστεί στη Νότιο-Ανατολική πλευρά του γηπέδου, και συγκεκριμένα ανάμεσα στο κτίριο του αντλιοστασίου και την είσοδο του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου.Η εν λόγω σκυροδετημένη βάση κατασκευάζεται στα πλαίσια της από 09-09-2021 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Βόρειας Κυνουρίας όπου ο Δήμος θα κατασκευάσει την βάση και εν συνεχεία η Περιφέρεια θα τοποθετήσει την μεταλλική λυόμενη κερκίδα, 505 θέσεων.

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας Γιώργος Καμπύλης δήλωσε σχετικά: «Στηρίζουμε έμπρακτα τον αθλητισμό και παράλληλα ικανοποιούμε τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Στόχος του έργου είναι η αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων και συγκεκριμένα του γηπέδου της Μελιγούς».

What's your reaction?