ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ DRONEΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Κεντρική δεξαμενή της Ακροναυπλίας ΔΕΥΑΝ