ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝΚΟΡΙΝΘΙΑΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Προμήθεια 38 κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων πόλης

Από το δήμο Κορινθίων ανακοινώνεται: «Την ηλεκτροκίνηση στη ζωή των Κορινθίων εισάγει ο Δήμος Κορινθίων με την δημιουργία ολοκληρωμένου, κοινόχρηστου, δικτύου ηλεκτρικών ποδηλάτων.

Η υποβληθείσα πρότασηχρηματοδότησηςστοΕπιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλονκαι Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ), ΆξοναςΠροτεραιότητας 14: «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΚΑΙΠΡΟΣΤΑΣΙΑΤΟΥΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗΤΗΣΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣΧΡΗΣΗΣΤΩΝΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», είναι απολύτως συμβατή και συμπεριλαμβάνεται στα ΜΕΤΡΑ και στις ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ του 𝝨𝞆𝝴𝝳ί𝝾𝞄𝝗𝝸ώ𝞂𝝸𝝻𝝶ς𝝖𝞂𝞃𝝸𝝹ής𝝟𝝸𝝼𝝶𝞃𝝸𝝹ό𝞃𝝶𝞃𝝰ς (𝝨.𝝗.𝝖.𝝟.) 𝞃𝝾𝞄𝝙ή𝝻𝝾𝞄𝝟𝝾𝞀𝝸𝝼𝝷ί𝞈𝝼, το οποίο έχει ήδη ολοκληρωθεί και βρίσκεται σε διαδικασία έγκρισης.

𝝥𝝤𝝨𝝤𝝬𝝦𝝜𝝡𝝖𝝩𝝤𝝙𝝤𝝩𝝜𝝨𝝜𝝨: 𝟯𝟭𝟬.𝟬𝟬𝟬 ευρώ

Το έργο περιλαμβάνει:

 • Προμήθεια 38 𝛋𝛐𝛊𝛎ό𝛘𝛒𝛈𝛔𝛕𝛚𝛎 𝛈𝛌𝛆𝛋𝛕𝛒𝛊𝛋ώ𝛎 𝛑𝛐𝛅ή𝛌𝛂𝛕𝛚𝛎 𝛑ό𝛌𝛈ς, κατάλληλης σχεδίασης για κοινόχρηστα συστήματα χρήσης (με δυνατότητα αύξησης του αριθμού των ποδηλάτων στην συνέχεια με ίδιους πόρους του Δήμου)
 • Δημιουργία δικτύου κοινόχρηστωναντιβανδαλιστικώνθέσεωνκλειδώματος και φόρτισης ποδηλάτου, με δυνατότητα αυτόματης φόρτισης του ποδηλάτου όσο είναι κλειδωμένο
 • Ολοκληρωμένη πλατφόρμα απομακρυσμένηςδιαχείρισηςσυσκευώνπεδίου (φορτιστών ηλεκτρικών ποδηλάτων και σταθμών μίσθωσης ποδηλάτων)
 • Ολοκληρωμένες εφαρμογές χρήσης και πληροφόρησης πολιτών (webκαι mobile εφαρμογές) για τις υπηρεσίες Μικροκινητικότητας
 • Ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης υπηρεσιών και δεδομένων Μικροκινητικότητας με τον κατάλληλο software και hardwareεξοπλισμό
 • Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, προωθητικές ενέργειες για το Πρόγραμμα

Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου project αλλά και ευρύτερα έργων που άπτονται του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, ο δήμαρχος Κορινθίων συνέστησε ομάδα εργασίας με επικεφαλής τον κ.Παναγιώτη Σπύρου, η ανακοίνωση έγινε νωρίτερα στην διάρκεια της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε ο Δήμαρχος από κοινού με τον κ.Σπύρου.

Τα μέλη που συνιστούν την ομάδα στο σύνολό της είναι: 

 1. Χριστόφορος Κεφάλας
 2. Γιώργος Κονδύλης
 3. Βάκης Περιβολάρης
 4. Κωνσταντίνος Σταμάτης
 5. Θοδωρής Βασιλακόπουλος
 6. Γιώργος Λιάκουρας»

What's your reaction?

Exit mobile version