ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΛΕΥΚΑΚΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΕΞΑΦΑΝΙΣΑΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 300 ΚΥΒΙΚΩΝ

Τη μετέφεραν με φορτηγό και την εξαφάνισαν…8-10-2022