ΕΛΛΑΔΑΝΕΑ

Οι μακαρονάδες της Μαρία Κάλλας. Τα τάβλια και η Ενάτη του Μπετόβεν

Τα καλοκαίρια εκείνης της άθλιας δεκαετίας του ’50 μερικοί μπουρανέλοι (βόδγια) τους κατσαρίστηκε να κάμουνε Εορτάς λεγομένας Λόγου και Τέχνης (μπλα μπλα δηλαδή).

Καθένας, το λοιπόν, έλεγε τη γνώμη του, άλλοι βάνανε λεφτά δηλαδή πριν προβεί εις αφαίρεσιν των μηδενικών ο κ. Μαρκεζίνης και το χλιάρκο γίν’ κατοστάρκο, άλλοι μπούφοι τρέχανε να κάμουνε τα σκηνικά, άλλοι σενιάρανε ψαροκασέλες στην πλατεία για να χορέψ’νε οι Γιουγκοσλάβοι, Γάλλοι, Άγγλοι, Πορτογάλοι. Άλλοι παίρνανε τις σκούπες στα χέρια για να σαρώσουνε την πλατεία ούτως ώστε να μη σκένεται η κ. Μαρία Κάλλας να κάτσει μετά του αειμνήστου Ωνάση.

 Άλλοι πάλε ενώ επαιάνιζεν η Συμφωνική της Σόφιας την Ενάτην λεγομένην συμφωνίαν του αειμνήστου Μπετόβεν παίζανε τάβλια στα παρακείμενα της Κεντρικής της πόλεως Πλατείας και μπαμ – μπουμ με τα ζάρια για να προκαλώσιν παράσιτα εις την μελωδίαν καθόσον οι παίκται προήρχοντο εξ εχθρικού κράτους και εσαμπόταρον ούτω τον λεγόμενον «Ύμνον της Χαράς».

Άλλους ενήγαγον ενώπιον των καθ’ ύλην αρμοδίων Μονομελών Δικαστηρίων με το σκεπτικόν ότι έφαγον δύο μακαρονάδας επί πλέον της μιας μακαρονάδας στο εστιατόριον του Μάλφα και επεβάρυνον ούτω τον προϋπολογισμόν του Κράτους, τον δε τότε αρχιμπούφον Εορτών παρέπεμψαν ενώπιον Ποινικών Δικαστηρίων καθόσον χρεωστούσεν, ως έλεγον οι κατήγοροι, εισφοράς  εις Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων κι έτσ’ σ’ λέει θα δικαστεί δια ποινικόν αδίκημα και τελειώνουν και αι Εορταί κι  έπ’τα μ’λέτε για το σκέδιο ΣΑΝΤ και για ΣΑΛΑΤΕΣ (ΣΑΝΤ και ΣΑΤΑ) και με συγχωρείτε για την έλλειψη τελειών κομμάτων λεγομένων σημείων στίξεως, καθ’ όσον και ολίγον μπούφος…

Μεθ’ υπολήψεως https://aromalefkadas.gr/

 ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ

What's your reaction?