ΕΛΛΑΔΑΕΝΕΡΓΕΙΑΝΕΑΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πάνε για Μάρτιο οι αιτήσεις για νέα, εκτός διαγωνισμών, μικρά φωτοβολταϊκά σε Κρήτη, Πελοπόννησο, Εύβοια, και Κυκλάδες

Θύμα της ενεργειακής κρίσης φαίνεται ότι έχει πέσει και η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων από επενδυτές μικρών φωτοβολταϊκών στις κορεσμένες περιοχές στις οποίες η κυβέρνηση άνοιξε κάποιες μικρές δυνατότητες, δηλαδή σε Κρήτη, Πελοπόννησο, Εύβοια, και Κυκλάδες.

Η εφαρμοστική Υπουργική Απόφαση που προαπαιτείται έτσι ώστε να γίνει η ενεργοποίηση της πλατφόρμας του ΔΕΔΔΗΕ, η οποία θα «υποδεχθεί» τις αιτήσεις για τη χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης, δεν είναι ακόμα έτοιμη και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν θα είναι σε λιγότερο από ένα μήνα από τώρα. Συνεπώς η έναρξη της διαδικασίας υποδοχής των αιτήσεων μεταφέρεται, στην καλύτερη περίπτωση, από τον Μάρτιο και μετά.

Υπενθυμίζεται ότι, πέρα από το «άνοιγμα» της πλατφόρμας, η Απόφαση θα καθορίζει επίσης το υπόδειγµα της εγγυητικής επιστολής που θα συνοδεύει τα αιτήματα, όπως τυχόν απαιτούµενα στοιχεία και δικαιολογητικά για την υποβολή των αιτήσεων. Επομένως, από τη στιγμή της έκδοσης και μέχρι την έναρξη υποβολής, θα χρειαστεί επίσης να μεσολαβήσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα για την προετοιμασία των επενδυτών.

Δεδομένου ότι για τις περιοχές αυτές και για τις συγκεκριμένες μικρές επενδύσεις δεν προβλέπεται διαγωνισμός, κριτήριο για την πρόκριση των έργων που θα εγκατασταθούν, θα είναι η χρονική προτεραιότητα υποβολής των αιτήσεων. Κάτι που σημαίνει ότι η έγκαιρη προετοιμασία μέχρι το «άνοιγμα» της πλατφόρμας, για την όσο το δυνατόν πιο γρήγορη κατάθεση της αίτησης, θα αποτελέσει το αποκλειστικό «διαβατήριο» για να μπορέσει κάποιο έργο να αποσπάσει μέρος από τον διαθέσιμο ηλεκτρικό «χώρο».

Όπως είναι γνωστό, κάθε ενδιαφερόμενος επενδυτής, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, θα μπορεί να «κλειδώσει» την εγκατάσταση ενός μόνο φωτοβολταϊκού σταθμού. 

Όπως έχει γράψει το energypress, με την αναπροσαρμογή του περιθωρίου ισχύος στα κορεσμένα δίκτυα των τεσσάρων παραπάνω περιοχών, που θεσμοθέτησε τον Ιούλιο το ΥΠΕΝ με τη νομοθετική ρύθμιση στο νομοσχέδιο για τη διαχείριση των αποβλήτων, απελευθερώθηκε ηλεκτρικός «χώρος» 86 Μεγαβάτ στην Πελοπόννησο, 45 Μεγαβάτ στις Κυκλάδες (από τα οποία 15 Μεγαβάτ για net metering), 40 Μεγαβάτ στην Εύβοια και 140 Μεγαβάτ στην Κρήτη (εκ των οποίων 40 Μεγαβάτ για net metering).

Η μέγιστη ισχύς κάθε φωτοβολταϊκού έχει ορισθεί στα 400 Κιλοβάτ. Εξαίρεση αποτελεί η Εύβοια, όπου το πλαφόν ανέρχεται στο 1 Μεγαβάτ, καθώς εκεί δεν είχε υπάρξει αναστολή αιτήσεων, όπως στις άλλες τρεις κορεσμένες περιοχές.

Τα έργα θα κατακυρώσουν ταρίφα χωρίς τη διεξαγωγή διαγωνισμών, με βάση τον πίνακα Τιμών Αναφοράς για έργα ΑΠΕ εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών. Επομένως, τα έργα με ηλέκτριση (ή δήλωση ετοιμότητας) από 1 Μαρτίου 2022 έως και 31 Δεκεμβρίου 2022, θα «κλειδώσουν» ταρίφα στα 63 ευρώ ανά Μεγαβατώρα

.https://energypress.gr/

What's your reaction?