ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Πελοπόννησος: Επείγον το θέμα του ΠΟΠ «Ελιά Καλαμάτας»

Το ΠΟΠ «Ελιά Καλαμάτας» και οι εξελίξεις του βρίσκεται στην ατζέντα των συζητήσεων το τελευταίο διάστημα καθώς μετά την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, με την οποία αίρεται η απόφαση Αποστόλου του 2018 και προσδιορίζεται με ακρίβεια η έννοια των Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), εγέρθηκαν αντιδράσεις από 5 συνεταιρισμούς σε όλη τη χώρα αφού, όπως τονίζουν, καμία περιοχή της Ελλάδας και της Ευρώπης, πλην της Μεσσηνίας, δεν θα μπορεί να εξάγει προϊόντα με την ονομασία «Ελιά Καλαμάτας» ενώ χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούν να το πράξουν ανενόχλητα.Παράλληλα, παραγωγοί της Λακωνίας, της νότιας Αρκαδίας και της Ηλείας ζητούν να συμπεριληφθούν μαζί με τη Μεσσηνία στην απόφαση, καθώς οι εδαφολογικές και κλιματολογικές συνθήκες των τριών περιοχών προσομοιάζουν και με τον τρόπο αυτό θα υπάρξει ικανή παρουσία του προϊόντος στις διεθνείς αγορές «Οι εξελίξεις για το ΠΟΠ «Ελιά Καλαμάτας», ζητείται να τεθεί άμεσα προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου με αίτημα που κατέθεσαν 23 περιφερειακοί σύμβουλοι των παρατάξεων «Νέα Πελοπόννησος» του Πέτρου Τατούλη, «Νέοι Δρόμοι για την Πελοπόννησο» του Γιώργου Δέδε, «Πράσινη Πελοπόννησος» της Δήμητρας Λυμπεροπούλου, «Ανταρσία στο Μωριά-συμπόρευση για την Ανατροπή»του Παναγιώτη Κάτσαρη και η ανεξάρτητη περιφερειακή σύμβουλος, Μαργαρίτα Σπυριδάκου.Το αίτημα σύγκλησης του ΠΕ.ΣΥ.Με τη διαδικασία του 1/3 του πρότυπου κανονισμού λειτουργίας ζητούν να συζητηθεί το θέμα «Οι εξελίξεις για το ΠΟΠ «Ελιά Καλαμάτας», οι 23 περιφερειακοί σύμβουλοι, μετά την άρνηση συζήτησής του προ ημερησίας διατάξεως στο ΠΕ.ΣΥ. της 6ης Ιουνίου, επισημαίνοντας:Διαβάστε ακόματρόφιμα σούπερ μάρκετΚορινθία: Η ακρίβεια δεν έχει όρια, δεν έχει σύνορα

«Μετά την άρνηση της Περιφερειακής Αρχής να συζητηθεί το θέμα προ ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 6ης/6, ζητάμε τη σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, με βάση το άρθρο 167 παρ. 3 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του Ν. 4555/2018 και όπως ισχύει με την εγκύκλιο της 20ής Αυγούστου 2019 του υπουργείου Εσωτερικών, για να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση σχετικά με το θέμα: Οι εξελίξεις για το ΠΟΠ «Ελιά Καλαμάτας».Επισημαίνουμε ότι δεν αποδεχόμαστε απολύτως καμία παρέκκλιση από τις προθεσμίες που θέτει η κείμενη νομοθεσία σχετικά με την ημερομηνία διεξαγωγής της συγκεκριμένης συζήτησης»

«Ελιά Καλαμάτας» είναι ένα σημαντικό ζήτημα που θα καταστήσει ισχυρή την παραγωγή του προϊόντος στις διεθνείς αγορές προσφέροντας τη δυνατότητα επικράτησής του έναντι αντιστοίχων παραγωγών άλλων περιοχών της Ευρώπης και εκτός αυτής.

What's your reaction?