MAGAZINO NEWSΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ.TVΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πως ένα βιβλίο Πατρινού φιλόλογου για τον οίνο έγινε αντικείμενο φιλοσοφικής μελέτης

Μία ενδιαφέρουσα μελέτη με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΣΜΟΙ ΟΙΝΩΔΟΥΣ ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ» (εκδ. Κολλιόπουλος) κυκλοφόρησε πρόσφατα, στην οποία ο συγγραφέας Γιάννης Βαρούχας, ιχνηλατεί το βιβλίο του πατρινού φιλολόγου Φώτη Δημητροπούλου «ΟΙΝΟΣ ΚΑΤΟΠΤΡΟΝ ΝΟΥ» (Πάτρα 2019). Ο Γ. Βαρούχας, ένας νέος ταλαντούχος δάσκαλος με λαμπρή προοπτική πνευματικής παραγωγής και προσφοράς, πέρα από την παιδαγωγική του αποστολή έχει επιδοθεί συστηματικά στη σπουδή της φιλοσοφίας και ιδιαίτερα στη μελέτη του νεότερου ρεύματος της «Φιλοσοφίας της Διαφοράς».

Οπως σημειώνει, ο Νίκος Νικολετόπουλος, βιολόγος Dr Παν/μίου Πατρών: Ο Γ. Βαρούχας στο βιβλίο του, αφενός παρουσιάζει το αντικείμενο της μελέτης του και αφετέρου προβαίνει σε σημαντικές φιλοσοφικές προεκτάσεις του με βάση τη μελέτη του στα νεώτερα ρεύματα της φιλοσοφίας του Μεταδομισμού και της Αποδόμησης. Ιδιαίτερα μάλιστα επιμένει σε ορισμένα κεφάλαια αναφερόμενα στη σχέση του Διονυσιακού με το Απολλώνειο πνεύμα και τον αντίκτυπό της στα συμπόσια της Ελληνικής αρχαιότητας.

Σκοπός της συγγραφής του είναι να αναδείξει και να διαυγάσει σημαντικές έννοιες και νοήματα με αξιακό περιεχόμενο που είναι ενθυλακωμέμες στις ιδέες και εικόνες που φύονται στο νου του αναγνώστη μόλις διαβάσει το βιβλίο «ΟΙΝΟΣ ΚΑΤΟΠΤΡΟΝ ΝΟΥ». Και το επιτυγχάνει περίφημα τόσο με τη συστηματική κατάταξη της ύλης του όσο και με την εναργή και στοχαστική ανάλυση του βιβλίου του Φ. Δημητρόπουλου. Μάλιστα η επιλογή των εικόνων και των φωτογραφιών που διακοσμεί το βιβλίο, δυναμώνει το περιεχόμενο και προσδίδει σχήμα στην ποιητική φαντασία του αναγνώστη.

Ο Γ. Βαρούχας ύστερα από μία προοιμιακή σύντομη παρουσίαση του βιβλίου και μία εμπεριστατωμένη εισαγωγή όπου τονίζεται η αξία του πλούτου της συγγραφής του Φ. Δημητρόπουλου όχι μόνον ως ανατομία αρχαιογνωσίας, αλλά και ως συγκριτική στιγμή του αναστοχαστικού πνεύματος, πλέει σε βαθιά νερά.

Αναζητεί το σχεσιοδυναμικό πεδίο των λέξεων Οίνος-Κάτοπτρο-Νους εντοπίζοντας τον διφυή και διαζευκτικό χαρακτήρα της λέξεως ΚΑΤΟΠΤΡΟΝ την οποία θεωρεί ως τον συμβολικό χώρο όπου ο πατρινός φιλόλογος σκηνοθετεί την αφηγηματική του παράσταση. Βλέπει στο συμπόσιο την επικοινωνιακή αξία της συνύπαρξης των συνδαιτυμόνων και αναδεικνύει την αισθητική του αξία. Εμβαθύνει στην πλούσια συμβολική του λειτουργία και στην ηθική σφαίρα μιας συμποσιακής ιεροτελεστίας που εμπνέει κανόνες στηριζόμενος στα ιδιαίτερα κεφάλαια ΕΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΑΜΕΝΩΣ, ΜΕΤΡΟΝ ΑΡΙΣΤΟΝ και άλλα όπως παρατίθενται στο εν λόγω βιβλίο.

Στην ενότητα τέλος που επιγράφει «ΟΙΝΟΣ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ», προσδιορίζει το σημείο της ισορροπίας της ανθρώπινης ύπαρξης όταν βρίσκεται ανάμεσα στο πάθος και τη λογική με τη συμμετρική αντιπαραβολή του Απόλλωνος και του Διονύσου.

Ιδιαίτερα στο κεφάλαιο αυτό τονίζει ότι η σύμπλευση των δύο αυτών δυνάμεων -πάθους και λογικής- συντελεί στην μετατροπή του ανθρώπου από φυσικό σε πολιτικό ον και αναφέρει ότι όπου η υπέρβαση αντιμάχεται την εμμένεια και η υπερβατικότητα την εγκράτεια… απόλαυση και μέτρο εξισώνονται και… σε μεταηθικό επίπεδο, η ψυχή γαληνεύει και ο νους απαλλάσσεται από τις ενοχές που δημιουργούν οι καταχρήσεις από τη μία, και από το αίσθημα υποταγής που προκαλεί η θεία δίκη από την άλλη.

ΠΗΓΗ: pelop.gr