ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΜΑΣΝΕΑΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ Ε.Σ.Α.μεΑ.

Τα Νέα της Ε.Σ.Α.μεΑ. Επεισόδιο No 17

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία έλαβε μέρος μέσω του προέδρου της, Ιωάννη Βαρδακαστάνη, σε κοινή συνέντευξη Τύπου, του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (EDF), του EASPD (Ευρωπαϊκή Ένωση Παρόχων Υπηρεσιών στα άτομα με αναπηρία) και της Inclusion Europe (άτομα με νοητική αναπηρία). Εκτός του κ. Βαρδακαστάνη μίλησαν επίσης εκπρόσωποι των δύο μεγαλύτερων οργανώσεων ατόμων με αναπηρία στην Ουκρανία, Valery Sushkevych, πρόεδρος Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Ουκρανίας και Raisa Kravchenko, Συνασπισμός Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρία στην Ουκρανία, ο κ. Milan Šveřepa, διευθυντής Inclusion Europe και η κ. Maya Doneva, γενική γραμματέας Ευρωπαϊκής Ένωσης Παρόχων Υπηρεσιών για Άτομα με Αναπηρία (EASPD).

What's your reaction?