ΑΡΚΑΔΙΑ

15 συλλήψεις στην Αρκαδία για διάφορα αδικήματα

Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, πραγματοποιήθηκε χθες (12.4.2022) από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου.Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, έγιναν έλεγχοι σε χίλια εκατόν ενενήντα δύο (1.192) άτομα, εκ των οποίων τα οκτακόσια πενήντα πέντε (855) ήταν ημεδαποί και τριακόσια τριάντα επτά (337) ήταν αλλοδαποί, καθώς και σε επτακόσια εβδομήντα εννέα (779) οχήματα.Επιπλέον, προσήχθησαν εκατόν σαράντα πέντε (145) άτομα, από τα οποία ενενήντα πέντε (95) ήταν ημεδαποί και πενήντα (50) ήταν αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν ογδόντα εννέα (89) άτομα.Πιο αναλυτικά συνελήφθησαν:Δύο (2) ημεδαποί στην Αργολίδα, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.Τρεις (3) ημεδαποί στην Αργολίδα, για καταδικαστικά έγγραφα.Τρεις (3) ημεδαποί στην Αργολίδα, για μη έκδοση Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.Εννέα (9) ημεδαποί και δύο (2) αλλοδαποί στην Αργολίδα, για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.Έξι (6) αλλοδαποί στην Αργολίδα, οι οποίοι διέμεναν παράνομα στη χώρα και σε βάρος τους θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής τους.Εννέα (9) ημεδαποί στην Αρκαδία, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.Ένας (1) ημεδαπός στην Αρκαδία, για ναρκωτικά.Τρεις (3) ημεδαποί στην Αρκαδία, για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.Δύο (2) αλλοδαποί στην Αρκαδία, οι οποίοι διέμεναν παράνομα στη χώρα και σε βάρος τους θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής τους.Ένας (1) ημεδαπός στην Κορινθία, για παράβαση Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.Ένας (1) ημεδαπός στην Κορινθία, για παράνομο υπαίθριο εμπόριο.Εννέα (9) ημεδαποί στην Κορινθία, για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.Τέσσερις (4) αλλοδαποί στην Κορινθία, οι οποίοι διέμεναν παράνομα στη χώρα και σε βάρος τους θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής τους.Δύο (2) ημεδαποί στη Λακωνία, για ναρκωτικά.Ένας (1) ημεδαπός στη Λακωνία, για καταδικαστικό έγγραφο.Δύο (2) αλλοδαποί στη Λακωνία, για παράβαση Υγειονομικού Κανονισμού.Τέσσερις (4) ημεδαποί και ένας (1) αλλοδαπός στη Λακωνία, για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.Επτά (7) αλλοδαποί στη Λακωνία, οι οποίοι διέμεναν παράνομα στη χώρα και σε βάρος τους θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής τους.

What's your reaction?