ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Helleniq Energy: Υψηλές επιδόσεις με αυξημένη παραγωγή και εξαγωγές σε θετικό περιβάλλον διύλισης

Θετικά αποτελέσματα και βελτιωμένες λειτουργικές επιδόσεις, λόγω περιθωρίων διύλισης και εξαγωγών πετρελαιοειδών εμφανίζει στο Α’ τρίμηνο 2023 η Helleniq Energy, με τα συγκρίσιμα προ φόρων τόκων κι αποσβέσεων κέρδη (EBITDA) να διαμορφώνονται στα €404 εκατ. και τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη στα €252 εκατ.

Συγκρίνοντας με το αντίστοιχο Α’ τρίμηνο του 2022, η θετική πορεία της Helleniq Energy αποτυπώνεται τόσο σε αύξηση της κερδοφορίας, όσο και σε αυξημένες πωλήσεις. Οι πωλήσεις πετρελαιοειδών διαμορφώθηκαν στους 3,7 εκατ. τόνους (+12%), με τις εξαγωγές να αυξάνονται κατά 27%, αντιπροσωπεύοντας το 60% των συνολικών όγκων πωλήσεων.

Στο επίκεντρο του στρατηγικού πλάνου του ομίλου, βρίσκεται το τρίπτυχο καλών αποτελεσμάτων και λειτουργίας, στρατηγικής μετεξέλιξης και βελτίωσης περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Η στρατηγική
Παρά τη μικρή επιδείνωση του διεθνούς περιβάλλοντος διύλισης, η εταιρεία συνεχίζει να πετυχαίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα, κυρίως λόγω των διεθνών συνθηκών στην αγορά και των βελτιωμένων λειτουργικών επιδόσεων στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες.

Κατά τη διάρκεια του 2022, προχώρησε σε μεγάλες αλλαγές στη στρατηγική του ομίλου, λαμβάνοντας υπόψη το μεταβαλλόμενο περιβάλλον και τις μελλοντικές προκλήσεις. Συγκεκριμένα, επανακαθορίστηκαν οι προτεραιότητες για την ανάπτυξη σε πιο καθαρές μορφές ενέργειας, αναβαθμίστηκε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, καθιερώθηκε καταλληλότερη εταιρική δομή και, τέλος, υιοθετήθηκε η νέα εταιρική ταυτότητα.

Έχοντας ολοκληρώσει την πρώτη φάση των αλλαγών αυτών με επιτυχία, η έμφαση δίνεται σε τέσσερις πυλώνες: (α) την αριστοποίηση των καθημερινών διεργασιών (operational excellence), (β) την ανάπτυξη χαρτοφυλακίου σε ΑΠΕ και αποθήκευση με προστιθέμενη αξία, (γ) τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος στις δραστηριότητες πετρελαιοειδών, καθώς και (δ) την περαιτέρω βελτίωση σε θέματα ESG.

Στο πλαίσιο αυτό αξιολογείται επένδυση σε τεχνολογία δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS) σε υφιστάμενη μονάδα του διυλιστηρίου Ελευσίνας, για την παραγωγή «μπλε» υδρογόνου, για την οποία, πρόσφατα υποβλήθηκε αίτηση χρηματοδότησης στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Καινοτομίας.

Έμφαση σε ΑΠΕ
Η εταιρεία αξιολογεί επιπλέον έργα στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μετά και από την προσθήκη περίπου 300 MW εγκατεστημένης ισχύος κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, η συνολική ισχύς ΑΠΕ σε λειτουργία ανέρχεται στα 341 MW.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η ανάπτυξη λύσεων αποθήκευσης αλλά και διαχείρισης ενέργειας, όπου μπορούν να υπάρξουν και σημαντικές δυνατότητες συνέργειας με το υπόλοιπο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου.

Όσον αφορά τον κλάδο της Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων, στόχος είναι η ολοκλήρωση το συντομότερο δυνατόν της επεξεργασίας και ερμηνείας των δισδιάστατων σεισμικών καταγραφών (2D) που ολοκληρώθηκαν στα 2 θαλάσσια οικόπεδα (Δυτικά Κρήτης, Νοτιοδυτικά Κρήτης) σε συνεργασία με την ExxonMobil, καθώς και των τρισδιάστατων σεισμικών καταγραφών που υλοποιήθηκαν στα οικόπεδα Block 2, Block Ionio και Block 10. Οι εργασίες προχωρούν ικανοποιητικά, αλλά δεν θα πρέπει να αναμένονται αποφάσεις εντός του 2023.

Καύσιμα Κίνησης
Θετική καταγράφεται η αύξηση στη ζήτηση καυσίμων κίνησης κατά 5%, ως αποτέλεσμα κυρίως της αυξημένης οικονομικής δραστηριότητας και της επέκτασης της τουριστικής περιόδου. Αντίστοιχα, η ζήτηση αεροπορικών καυσίμων ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο, κατά 25%, λόγω αυξημένης πτητικής δραστηριότητας, ενώ μικρή υποχώρηση κατά 2% σημείωσε η κατανάλωση ναυτιλιακών καυσίμων. Παρά τις πιο πάνω επιδόσεις, οι ήπιες καιρικές συνθήκες οδήγησαν στη μείωση των αναγκών για πετρέλαιο θέρμανσης, με τις συνολικές πωλήσεις καυσίμων να διαμορφώνονται σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το Α’ Τρίμηνο του 2022.

Προοπτικές
Με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τριμήνου και αναφορικά με τις περαιτέρω προοπτικές, η εταιρεία τονίζει, ότι η πρόβλεψη για το επόμενο διάστημα είναι ότι η διεθνής αγορά θα κινηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα περιθωρίων, αλλά οι εκτιμήσεις για την ελληνική αγορά παραμένουν θετικές, με βελτιωμένη ζήτηση καθώς μπαίνουμε στην τουριστική περίοδο, αλλά και λόγω αυξημένων επενδύσεων.

ΠΗΓΗ: newsit