ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

Kοινωνικών μηνυμάτων έργου LIFE GRECABAT (LIFE17 3

Life GRECABAT

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η εφαρμογή διαχειριστικών δράσεων σε 10 περιοχές NATURA 2000 με στόχο τη βελτίωση της κατάστασής τους (εύρος, πληθυσμός, οικότοπος, μελλοντική προοπτική) των 10 ειδών νυχτερίδας (Annexes II – IV 92/43/EEC) και του οικότοπου 8310 (Annex I 92/43/EEC).

What's your reaction?